top of page

The Good Wave Projec Group

Public·19 members
Liam Mitchell
Liam Mitchell

Spiritüel Olmak İçin Neler Yapmalı? Spiritüel Uyanışın Önemi


Spiritüel Ne Demek? Spiritüalizm Ve Spiritüel Hayat Nedir?
Son zamanlarda sıkça duyduğumuz ve merak ettiğimiz bir kavram olan spiritüel, ruhsal, tinsel veya manevi anlamlarına gelen bir sıfattır. Peki, spiritüel ne demek, spiritüalizm nedir ve spiritüel hayat nasıl yaşanır? Bu yazımızda bu soruların cevaplarını arayacağız.
spiritüel ne demekSpiritüel Kelimesinin Anlamı Ve Kökeni
Spiritüel Nedir?
Spiritüel, Fransızca kökenli bir kelime olup, tinsel, ruhsal anlamına gelmektedir. Spirit yani ruh kelimesinden türemiştir. Spiritüalizm ile esasen bir ilgisi bulunmamaktadır. Spiritüel kelimesi yalnızca bir sıfattır ve ruhsal anlamına gelir. Ancak iç dünyasında huzuru yakalamış, kendisiyle barışık, olumlu bakış açısına sahip kişiler ya da ruhsal konularla uğraşan kimseler için de zaman zaman bu tabir kullanılmaktadır .


Spiritüel Kelimesinin Kökeni
Spiritüel kelimesinin kökeni Latince spiritus sözcüğünden gelmektedir. Spiritus, ruh, nefes veya hayat anlamlarına karşılık gelmektedir. Bu sözcükten türeyen spirituel ise Fransızca'da ruhsal veya tinsel anlamına gelmektedir. Türkçeye de bu şekilde geçmiştir.


Spiritüalizm Nedir?
Spiritüalizm Ne Demek?
Spiritüalizm, kelime anlamı olarak ruhçuluk, tinselcilik veya öte alemcilik demektir. Ruhun maddeden ayrı bir cevher olarak varlığını kabul eden bütün mezhep, öğreti, akım, yol ve inanç sistemlerini kapsayan genel bir addır. Fakat farklı kullanımları sonucu anlamı çeşitli esnemelere de uğramıştır. Mesela kimileri için spiritüalizm, insanın kendisini tanıma yoludur ve bu yolda maddi-manevi bir farklılaşma söz konusu değildir.


Spiritüalizm Çeşitleri Nelerdir?
Ruhçuluk
Ruhçuluk, ruhun maddeden bağımsız bir varlık olduğunu ve ölümden sonra da yaşamaya devam ettiğini savunan bir spiritüalizm türüdür. Ruhçular, ruhların insanlarla iletişim kurabildiğine ve onlara yardım edebildiğine inanırlar. Bu amaçla medyumlar, seanslar, kanallar gibi araçlardan yararlanırlar. Ruhçuluk, 19. yüzyılda ABD ve Avrupa'da ortaya çıkmış ve popüler olmuştur.


Öte Alemcilik
Öte alemcilik, ruhun maddeden ayrı bir varlık olduğunu ve ölümden sonra başka bir aleme geçtiğini savunan bir spiritüalizm türüdür. Öte alemciler, bu alemin özellikleri, ruhun oradaki durumu, ölüm sonrası yargılanma, cennet-cehennem gibi konularla ilgilenirler. Öte alemcilik, çoğu dinin inanç sisteminde yer alır.


Kendini Tanıma Yolu
Kendini tanıma yolu, ruhun maddeden ayrı bir varlık olmadığını, ancak insanın kendisini tanıyarak ruhsal bir gelişim sağlayabileceğini savunan bir spiritüalizm türüdür. Kendini tanıma yolcuları, meditasyon, yoga, nefes çalışmaları, farkındalık eğitimi gibi yöntemlerle kendilerini keşfetmeye ve iç huzura ulaşmaya çalışırlar. Kendini tanıma yolu, Doğu felsefelerinden ve mistisizmden etkilenmiştir.


Spiritüel Hayat Nedir?
Spiritüel Hayatın Özellikleri Nelerdir?
Spiritüel hayat, ruhsal bir bakış açısıyla yaşamak demektir. Spiritüel hayatın özellikleri şunlardır:


Spiritüel nedir


Spiritüel anlamı


Spiritüel hayat


Spiritüel enerji


Spiritüel uyanış


Spiritüel gelişim


Spiritüel rehber


Spiritüel kitaplar


Spiritüel meditasyon


Spiritüel farkındalık


Spiritüel yolculuk


Spiritüel liderlik


Spiritüel zeka


Spiritüel danışmanlık


Spiritüel yaşam koçluğu


Spiritüel semboller


Spiritüel ritüeller


Spiritüel aşk


Spiritüel bağlantı


Spiritüel uyumluluk


Spiritüel öğretmenler


Spiritüel yazarlar


Spiritüel filmler


Spiritüel müzikler


Spiritüel şifacılar


Spiritüel terapi


Spiritüel astroloji


Spiritüel numeroloji


Spiritüel kuantum


Spiritüel yoga


Spiritüel veganlık


Spiritüel doğum


Spiritüel çocuklar


Spiritüel ebeveynlik


Spiritüel evlilik


Spiritüel dostluk